21 Jun

RF tag

RF tag RF Tag je dimenzija: 30mm RF tag se očitava približavanjem taga na 10-tak cm od RF modula (npr.SL-847) sadrži samo broj.…
21 Jun

Magnetna kartica

Magnetna kartica I i II trag Magnetna  kartica je dimenzija: 54mm x 85mm. Očitava se provlačenjem kartice kroz čitač. Magnetna kartica sadrži broj…
21 Jun

iButton – DS1990A-F5

iButton (touch memorija) sa plastičnim držačem DS1990A-F5  iButton (touch memorija) je memorijska komponenta sa dva izvoda preko kojih se odvija kompletna komunikacija i…