KatzeView – upoređivanje slika zaposlenih sa slikama pravljenim u momentu registracije

KatzeView je program koji dozvoljava korisniku da uporedi slike koje generiše CommService u momentu registracija korisnika sa unetim slikama zaposlenih. Administrator upoređuje uslikani momenat registracije naknadno, ne u momentu registracije, i to sa slikom zaposlenog (kako zaista treba da izgleda). Na ovaj način rukovodstvo može da ulovi nepropisnu upotrebu ID medija kao što je, n.p. davanje drugom radniku da se registruje.