SL-867 – AUX LED satni displej visine karaktera 8cm

SL-867

SL-867 je satni displej koji prikazuje tačno vreme prema satu kontrolera na koji je prikačen (SL-83, SL-84 ili SL-88).
Sastoji se iz dva dela:

  • Upravljačke jedinice koja je deo AUX lanca
  • Samog LED displeja, koji se povezuje sa upravljačkom jedinicom putem kabla

Cifre LED displeja su oko 8cm i čitke su sa velike udaljenosti čak i pri jakom osvetlljenju

Osobine

  • Povezuje se na AUX interfejs nekog kontrolera (SL-83,SL-84 ili SL-88)
  • Sastoji se iz dva dela, upravljačke jedinice, koja se povezuje sa kontrolerom preko AUX veze
  • i samog displeja, koji se isporučuje sa ramom za montažu
  • Dimenzije displeja su 30x12cm a visina cifara je 7.62cm (3 inča)
  • Cifre su 7-segmentne a boja je jarko crvena
  • Postoji verzija sa dve strane, za viseću montažu

Izgled

SL-867

SL-867 sa upravljačkom jedinicom


Povezani proizvodi

Dokumentacija