Jingle1-PS – napajanje/razdelnik za veće džingl sisteme

Jingle-PS (1)
Jingle-PS

Napajanje 220VAC/12VDC za JINGLE-1 uređaje. Potrebno kada se koristi više JINGLE-1 uređaja i/ili kada je dužina kablova veća od 20m.

Koristi se i za grananje JINGLE kablova.

Osobine

 

  • Koristi se kad bi dugački kablovi i/ili više Jingle uređaja prouzrokovalo prevelik pad napona
  • Mora se koristiti kada je Jingle1 uređaj predaleko od kontrolera
  • Kabl od kontrolera (SL-8x) do Jingle1-PS ili između dva Jingle1-PS može biti tanji/duži jer prenosi malu struju signala, ne i napajanja
  • Ulazni kontrolni signal može biti 12V ili beznaponski
  • Za produžavanje i/ili grananje kablova u jingle sistemima

 

Izgled

Povezani proizvodi

Dokumentacija