KatzeEvents – pregled svih događaja registrovanih kontrolerima (ID i ne-ID događaji)


Kontroleri i terminali koje podržava CommService mogu da prave ID registracije (koje su vezane za osobu) i ne-ID registracije (npr. vrata 1 otvorena, turniket 2 je okrenut, napajanje nestalo – kontroler radi sa akumulatora itd.)
KatzeReports7 se ne bavi ne-ID registracijama a ni nekim ID registracijama ako se proglase nevidljivim a za tu svrhu služi KatzeEvents.
Ako želite proveriti da li je osoba XY otvorila vrata (ili prošla kroz turniket) nakon ulazne registracije, da li su neka vrata bila ostavljena predugo otvorenim ili uopšte nisu zatvorena nakon nečijeg prolaska, to se ovim programom može učiniti.
KatzeEvents može poslužiti i za pregled fotografija načinjenih (od strane CommService-a) u trenutku registracije radi provere:

  • Desila se registracija, da li se zaposleni registrovao svojim ID medijem ili za nekog drugog?
  • Vrata su se otvorila. Ko je prošao kroz njih?

Osobine

  • Hronološki pregled svih registrovanih događaja: ID i ne-ID
  • Eksport izveštaja u Excel
  • Izbor boja za sve kategorije događaja
  • Prikaz fotografija snimljenih u momentu generisanja događaja – provera zloupotreba ID medija

Izgled


KatzeEvents – hronološki prikaz događaja


Povezani proizvodi

Dokumentacija