RF tag

RF Tag (2)

RF tag

Osobine

  • RF Tag je dimenzija: 30mm
  • RF tag se očitava približavanjem taga na 10-tak cm od RF modula (npr.SL-847)
  • sadrži samo broj. Ovom broju se u programu pridružuje ime i prezime osobe koja ga poseduje.
  • RF čip u tagu je kompatibilan sa EM 4xxx (125kHz, AM)

Izgled

RF Tag (2) RF Tag (1)