SL-264 – čitač iButton-a za tastaturu (PS2)

SL-264 (1)
čitač iButton-a za PC tastaturu

Osobine

  • Klin za tastaturu, ubaciti između PS2 tastature i računara
  • drajveri nisu potrebni, nezavisan od operativnos sistema
  • šalje se 8, 12 ili 16 karaktera iButton ID koda, zavisno od podešavanja DIP prekidačem
  • ENTER se šalje ili ne na kraju ID koda, zavisno od podešavanja DIP prekidačem
  • CNTRL-A, CNTL-Z se šalju pre i posle ID koda,zavisno od podešavanja DIP prekidačem

Izgled


SL-264 (1)

Dokumentacija