SL-50 – samostalni kontroler pristupa

SL-50 (2)
Kontrola pristupa prostorijama – koristite ID medijum umesto ključa!

Osobine

 • SL-50 se koristi za otvaranje elektromagnetne brave i praćenje ulaska u prostoriju za koju je neophodna kontrola pristupa;
 • Svaka osoba kojoj je dozvoljen pristup čuvanoj prostoriji ima svoj ID medij kojim se jedino mogu otvoriti vrata;
 • SL-50 podržava sledeće ID medije: Dallas iButton, RF kartice i RF tag-ove;
 • RF kartice i tag-ovi kao i iButton-i imaju zajedničku osobinu da imaju jedinstvene identifikacione brojeve i ne mogu se lako kopirati kao npr. barkod i magnetne kartice;
 • iButton je čip u malom kućištu od nerđajućeg čelika, koji se isporučuje u plastičnom držaču i može da se nosi na privesku za ključeve. Otporan je na prljavštinu i na mehaničke i atmosferske uticaje;
 • RF (radiofrekventni) tag-ovi i kartice imaju zajedničku osobinu da se čitaju beskontaktno, tj. na daljini od nekoliko centimetara uz pomoć čitača;
 • SL-50 se povezuje sa nadređenim PC računarom preko konvertora SL-253 (RS-232strujna petlja) ili preko Ethernet modula SL-501. Udaljenost uređaja od PC računara (u slučaju kada se povezuje sa strujnom petljom) može biti do 1000m;
 • SL-50 se programira putem PC računara. U pratećem softveru (Comm50) unose se imena osoba kojima je dozvoljen pristup, kao i serijski brojevi njihovih ID medija. Na ovaj način se mogu uneti svi ID medijumi;
 • SL-50 može funkcionisati i bez računara. U tom slučaju se koristi MASTER iButton ili RF kartica za ažuriranje tabele pristupa (kojim medijima se otvara brava).
 • Nakon unošenja tabele pristupa, kontroler SL-50 radi samostalno. Međutim, ako je potrebno pratiti ko i kada ulazi u prostoriju, SL-50 mora biti u ON-LINE vezi sa računarom;
 • SL-50 može da zapamti do 254 ID medijuma (plus MASTER);
 • Možete ga povezati sa alarmnim sistemom. Tako ćete iskoristiti još dve mogućnosti ovog uređaja – prva je aktiviranje alarma ako neko otvori vrata bez ID medijuma (ključem ili šrafcigerom, svejedno), a druga da možete nekim tasterom da bezuslovno aktivirate alarm;
 • Elektromagnetna brava se može i bezuslovno otvoriti ako se sa SL-50 poveže taster koji npr. može biti postavljen unutar prostorije. SL-50 možete povezati i sa interfonskim sistemom;
 • Isporučujemo i verziju SL-50 OEM koja se sastoji samo od pločice bez kutije i akumulatora (pogledajte proizvod SL-50 OEM).

Izgled

SL-50 (3)SL-50 (2)

Povezani proizvodi

Čitači

ID mediji

AUX uređaji

AUX uređaji se ne mogu priključiti na ovaj proizvod

Programi

Tehnički detalji

Napajanje 220VAC sa zaštitnim uzemljenjem
Potrošnja elektronike max. 20mA/220VAC
Akumulator zaliveni olovni 12VDC/2,1Ah ili 12VDC/7Ah
Max. broj ID medijuma do 254
Komunikacija
 • Strujna petlja 9600 Bd
 • ETHERNET priključak
Temperatura ambijenta 0 0C – 50 0C
Dimenzije kutije

Potrebno

 • jedan ili više kontrolera SL-50;
 • TK čitači za magnetne kartice, iButton ili RF kartice;
 • magnetne kartice, RF kartice, RF tag-ovi ili touch memorije DS1990A sa plastičnim držačima;
 • PC program za konfiguraciju kontrolera Comm53, za kreiranje i ažuriranje ID tabela (vlasnika ID medija i njihovih prava pristupa) kao i prebacivanje tih tabela u kontroler i sakupljenih registracija iz kontrolera u PC;

Dokumentacija