SL-622 Ručni kontrolni modul za SL-621

SL-622 je namenjen za montažu na zid ili da stoji na stolu. Koristi se za prikazivanje stanja dva releja u SL-621 kao i za ručnu promenu tih stanja putem po dva tastera za UKLJ/ISKLJ oba releja. Tasterima možemo menjati trenutna stanja ali promene putem događaja sa SL-62 i tastera na SL-622 su ravnoprvne, pa je merodavna promena koja stigne poslednja.
SL-622 poseduje preklopnik sa ključem koji onemogućaca neutorizovanim osobama da koriste tastere za promenu stanja releja.

Veza sa SL-621 je preko redovnog 8-žilnog UTP/STP kabla

Osobine

  • dve LED lampice pokazuju trenutno stanje oba releja na povezanom SL-621
  • tasteri UKLJ/ISKLJ za oba releja omogućuju ručnu promenu stanja tih releja
  • Povezivanje sa SL-621 je preko 8-žilnog STP/UTP kabla

Izgled

Povezani proizvodi

Dokumentacija