T-1 – čašica za iButton, niklovana bronza

T-1 (2)

Čašica za čitanje iButton-a.

Za unutrašnju i  spoljnu montažu.

Osobine

  • Čašica za čitanje iButton-a, izrađena od niklovanog bakra sa dva žičana izvoda. Preko čašice se vrši očitavanje iButton-a (npr. DS1990A). Za čitanje je potreban čitač/kontroler.
  • Maksimalna dužina kabla zavisi od kontrolera. (U slučaju SL-50 i SL-50OEM je 10m.)
  • Prečnik rupe za montažu: 10mm
  • Dužina navoja: 12mm (bez izolacionih pločica) ili 8mm (sa izolacionim pločicama)

Izgled

T-1 (2)
T-1 (1)

Povezani proizvodi

Čitači

čitači ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

ID mediji

AUX uređaji

Aux uređaji ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

Programi

Dokumentacija