05 Oct

ERV i KP sa ulaznim vratima

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa u zgradu se obično svodi na sledeće: Ulazni čitač ima funkciju aktiviranja elektromagnetne brave na par sekundi i time…
03 Oct

Rešenja za ERV u industriji

Industrijska rešenja za evidenciju radnog vremena obično imaju sledeće karakteristike: Najveći broj registracija se desi u tzv. špicevima, kada se smene završavaju ili počinju Zbog…
01 Oct

Rešenja ERV kancelarijski uslovi

Kao prvo da definišemo šta podrazumevamo pod kancelarijskim uslovima: Oprema je unutra, u temperaturnom opsegu 10 – 40 C Registracije zaposlenih su raznovrsnije i ne…