09 Oct

ERV i KP sa rotacionim branikom

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa sa rotacionim branikom ima sledeće karakteristike: Rotacioni branik može biti jednosmeran ili dvosmeran – u ovom primeru pretpostavljamo dvosmerni…
05 Oct

ERV i KP sa ulaznim vratima

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa u zgradu se obično svodi na sledeće: Ulazni čitač ima funkciju aktiviranja elektromagnetne brave na par sekundi i time…
01 Oct

Rešenja

Evidencija radnog vremena Privremene lokacije bez struje i računarske mreže Kancelarijski uslovi Industrijski uslovi Evidencija radnog vremena sa kontrolom pristupa ERV i KP sa ulaznim…
07 Jun

Naslovna

Proizvodimo hardver i softver za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa, PC čitače i druge proizvode vezane za automatsku identifikaciju. Kontroleri SL-83,SL-84 za evidenciju radnog vremena…