21 Jun

RF tag

RF tag RF Tag je dimenzija: 30mm RF tag se očitava približavanjem taga na 10-tak cm od RF modula (npr.SL-847) sadrži samo broj.…
21 Jun

SL-50 – samostalni kontroler pristupa

Kontrola pristupa prostorijama – koristite ID medijum umesto ključa! SL-50 se koristi za otvaranje elektromagnetne brave i praćenje ulaska u prostoriju za koju…
07 Jun

Naslovna

Proizvodimo hardver i softver za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa, PC čitače i druge proizvode vezane za automatsku identifikaciju. Kontroleri SL-83,SL-84 za evidenciju radnog vremena…