Comm33 – program za kontrolu stražarske službe

Comm33 je program za komunikaciju sa SL-33 uređajem za kontrolu obilaska stražara kao i za unos parametara i generisanje izveštaja o izvršenim obilascima.

Osobine

    • Omogućava komunikaciju sa ručnim iButton čitačima SL-33 preko RS-232 ili USB
    • Provera i nameštanje tačnog vremena, provera statusa, iščitavanje registracija
    • Slobodno definisanje kategorija za primenu: kontrolno mesto/stražar/čitač, mašina/serviser/terensko vozilo, učenik/nastavnik/učionica
    • Unos šifara iButtona za članove kategorija (npr. imena stražare i kontrolnih tačaka)

Izgled

Comm33 pojmovi

Comm33 status čitača

Comm33 kontrolne tačke

Comm33 preuzimanje registracija

Comm33 kreiranje izveštaja

Comm33 opšti izveštaj

Comm33 izveštaj po stražarima (kategorijama)

Comm33 izveštaj po kontrolnim tačkama (jedinkama)

Comm33 izveštaj po čitačima

Comm33 ozveštaj po vremenu i stražaru

Povezani proizvodi

Dokumentacija