Jingle2 – džingl uređaj sa 4 melodije za signalizaciju u fabričkim halama

Jingle 1 (4)
Jingle2 Uređaj za akustičku signalizaciju događaja u fabričkim halama. Sa 4 različita muzička (džingl) tona se prisutni obaveštavaju o kraju/početku smene,  pauze itd.
Muzički signali se generišu u samom uređaju pa je za funkcionisanje dovoljno dovesti 12VDC preko trožilnog energetskog kabla.
Može se priključiti direktno na SL-62 ili SL-84 (zahteva 3 relejna izlaza) ili preko napojnog modula (Jingle2-PS) u slučaju većih i razgranatijih džingl sistema.

Osobine

  • 4 različite melodije, izbor i napajanje preko 3-žilnog kabla
  • Podesan za signalizaciju smena, početka i kraja pauza i radnog vremena u fabrikama i velikim prostorijama
  • Potreban je samo jedan jeftini trožilni energetski kabl za prenos niskog napona<
  • Fleksibilna noseća ploča omogućava montažu paralelno ili normalno na pravac horne (zida)
  • Dve horne se mogu montiratu na noseću ploču za konfiguraciju od 90 stepeni ili napred-nazad
  • Jedna horna može pokriti oko 20x30m umereno glasne proizvodne hale
  • Mreža Jingle2 uređaja može pokriti veliki i razuđeni pogon upotrebom Jingle2_PS dodatka za napajanje/grananje
  • Može se upravljati direktno sa SL-62 ili sa 3 relejna izlaza SL-84

Izgled


Jingle 1 (4)Jingle 1 (4)

Povezani proizvodi


SL-62 – Jingle2 kontroler / tajmer
SL-84 – četvorokanalni kontroler za ERV i KP
Jingle1-PS – napajanje i grananje za Jingle1 sistem

Dokumentacija