KatzeReports7 – proračun radnog vremena i podešavanje kontrole pristupa

KatzeReports7 je program za evidenciju radnog vremena zaposlenih u preduzeću. Krajnji rezultat programa je raspodela ostvarenog radnog vremena svakog zaposlenog u tzv. vremenska konta prema zahtevanom algoritmu koji je u upotrebi u preduzeću. Ova konta se onda mogu koristiti kao ulazni podaci za program za plate uz minimalnu ljudsku intervenciju.

Osobine

 • Definisanje neograničenog broja radnih vremena
 • Program razlikuje fiksno (jednokratno i dvokratno), klizno, skraćeno radno vreme, rad u smenama, prekovremeni itd.
 • Neograničen broj vrsta prisutnosti koje se mogu posebno iskazati u izveštajima o izmerenom radnom vremenu
 • Program razlikuje noćni rad od dnevnog, prekovremeni od redovnog, rad subotom i nedeljom od rada radnim danima itd.
 • Neograničeni broj događaja koji se mogu registrovati preko programa
 • Velik broj parametara
 • Program sadrži veliki broj parametara (globalnih i personalnih), kojima je moguće opisati proces merenja radnog vremena u preduzećima različitih profila i veličina
 • ON-LINE praćenje prisustva
 • Ukoliko je program za prikupljanje registracija (sa uređaja) aktivan, u statusnoj liniji i listi zaposlenih uvek možete dobiti ažuran podatak o trenutno prisutnim i odsutnim radnicima. Takođe, postoje i izveštaji o trenutnom stanju prisutnosti (prisutni i odsutni)
 • Detaljni izveštaj za proizvoljan vremenski interval po raznim kriterijumima
 • izveštaj o izmerenom radnom vremenu (kumulativni ili dnevni, po vrstama sati ili ukupno)
 • izveštaji o kršenjima radnog rasporeda (zakašnjenja, negativan saldo, raniji odlasci, neopravdani izlasci)
 • izveštaji o istoriji događaja (registracije i odsustva)
 • izveštaji o trenutnom stanju prisutnosti (prisutni, odsutni i zakašnjenja)
 • Mogućnost eksportovanja izveštaja u više različitih formata (HTML, txt, PDF, Excel)
 • Izgled

  Glavni prozor

  radni dani

  radni kalendari

  aktivnosti

  novi zaposleni

  MediaID

  Nalozi

  Konta

  Istorija događaja

  pregled po čitačkim mestima

  Radni dani-izveštaj

  izbor servera za proračun

  Generator izveštaja

  Povezani proizvodi

  Kontroleri

  Terminali

  Čitači

  Programi

  Potrebno

  • Windows OS: 7 SP1 min,8,10
  • MSSQL 2008 R2 min, može i besplatna verzija (Express)

  Dokumentacija