Rešenja

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena sa kontrolom pristupa

Evidencija radnog vremena sa generisanjem slučajnih događaja (pretres, alko-test)

Džingl – sistem akustične signalizacije u proizvodnim halama (najava smena, pauza itd.)

Kontrola stražarske službe i drugih aktivnosti vezanih za obilaske