ERV sa džingl sistemom za razuđene objekte

Sledeća konfiguracija podrazumeva fabriku sa velikom proizvodnom halom ili sa više odvojenih prostora u kojima treba istovremeno da se signalizira preko džingl sistema. U takvim situacijama ograničenje od 30m za kabel od izvora napajanja (kontroleri SL-83 ili SL-84) do džingl uređaja predstavlja problem.
Za tu namenu postoji napajanje Jingle1-PS koje služi u neku ruku kao pojačivač signala a i omogućava grananje kablova za džingl uređaje.

  • Džingl sistemom upravlja kontroler SL-83 ili SL-84. U njima je moguće konfigurisati tzv. vremenske događaje, koji u određeno vreme u toku dana (ili samo nekim danima u sedmici ili samo nekim datumima) aktivira neki od relejnih izlaza.
  • Jingle1-PS mora imati napajanje (220V)
  • Ulazni signal za Jingle1-PS može koristiti znatno duži i/ili tanji kabl od ulaznog signala za sam džingl (sa zvučnikom) jer je to samo signal a ne i napajanje
  • Jingle1-PS se može nadovezati na izlaz prethodnog Jingle1_PS uređaja i tako praviti granajuće strukture

ERV sa razuđenim džingl sistemom