Evidencija radnog vremena sa generisanjem više slučajnih događaja (pretres, alko test)

Ova konfiguracija podrazumeva dva signala za slučajni događaj a pri tome imamo dva dvosmerna turniketa u ulaznom delu neke zgrade.

  • Recimo da se koriste ulazne registracije za generisanje slučajnih događaja (npr. za alko-test)
  • Po jedan četvorokanalani kontroler SL-84 se koristi za turniket. Relejni izlazi RL1 i RL2 se koriste za generisanje signala za dozvolu okretanja krakova turniketa napred/nazad
  • Relejni izlaz RL3 koristimo za uključivanje zvučno/svetlosne indikacije da je došlo do slučajnog događaja
  • Oba turniketa/kontrolera imaju po jedan signalni uređaj pa je u slučaju dešavanja događaja radniku obezbeđenja jasno kog ulazećeg zaposlenog treba podvrgnuti alko-testu
  • Senzorski ulazi S1 oba kontrolera SL-84 su povezani na miktorprekidač turniketa koji se aktivira čim su kraci okrenuti neki minimalni ugao koji je dovoljan da zaposleni prođe tj. da okrene krake punih 120 stepeni. Tim signalom se isključuje relejni izlaz da ne bi više ljudi prošlo na jednu registraciju

Dva turinketa sa slučajnim događajima za alko-test