SL-253 – konvertor RS-232 20mA petlja sa galvanskim odvajanjem

SL-253

Konvertor RS-232/20mA petlja (strujna petlja) sa galvanskim odvajanjem

Osobine

  • Sa RS-232 strane je D25F konektor a sa strane strujne petlje je luster klema
  • Galvansko odvajanje oba kanala: RX i TX
  • Oba kanala (RX i TX) su podesiva da budu aktivni (strujni izvor) ili pasivni (bez strujong izvora)
  • Vrsta veze: point-to-point, full duplex
  • Brzina prenosa do 19200Bd
  • Napajanje RS-232 strane je fantomsko tj. iz izlaznih signala RS-232 konektora
  • Napajanje strujen petlje preko malog ispravljača 9-20V@100mA
  • Napanje nije potrebno ako se i RX i TX kanal podese da budu pasivni
  • LED indikacija Rx i Tx signala

Slike

SL-253

Povezani proizvodi

Dokumenta