SL-33 – ručni čitač iButton-a za kontrolu obilaska

 SL-33
Ručni terminal za čitanje touch memorija, namenjen za kontrolu rada stražarske službe i drugih obilazaka.

Osobine

Pogodno za kontrolu obilaska objekta (stražarska služba), evidenciju kretanja vozila u krugu preduzeća i evidenciju radnog vremena na mobilnim radnim mestima (npr, za mobilne ekipe).

Kada se terminal SL-33 koristi za kontrolu stražarske službe, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se postavljaju i fiksiraju na kontrolnim tačkama, a terminalom SL-33 se verifikuje obilazak kontrolne tačke (očita se touch memorija na kontrolnoj tačci).

Kada se terminal SL-33 koristi za evidenciju radnog vremena, touch memorije sa aluminijumskim pločicama TP-1 se definišu kao vrste aktivnosti (ulaz, izlaz, službeno itd), a svaki zaposleni ima svoju touch memoriju sa plastičnim držačem DS1990A-F5. Evidencija radnog vremena se obavlja tako što se prvo sa terminalom SL-33 registruje vrsta aktivnosti (ulaz, izlaz…), a zatim se registruju zaposleni.

Napaja se sa 9V alkalnom baterijom koja omogućava 3-6 meseci rada. Kada se baterija skoro isprazni, počinje da svetli LED dioda koja upozorava

  • registruje vreme, datum i ID-broj touch memorije. Svaki put kad čašicom terminala dodirnemo touch memoriju napravi se registracija (zapis). Zapis sadrži ID-broj touch memorije i trenutno vreme i datum. Uređaj pamti do 2048 registracije u memoriji.
  • Veza sa PC računarom. Terminal se povezuje sa COM portom PC računara uz pomoć priloženog kabla. Ukoliko nema COM port-a, može se povezati preko adaptivnog kabla USB na COM port (preporučujemo Digitus-ove kablove, jer su se pokazali najpouzdaniji).
  • Štampanje izveštaja na osnovu registracija. PC program Comm33 obavlja akviziciju i beleženje na disk registracija sa terminala i slanje komandi terminalu. Omogućava štampanje izveštaja.

Izgled

SL-33

Povezani proizvodi

Čitači

čitači ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

ID mediji

AUX uređaji

Aux uređaji ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

Programi

Tehnički detalji

Napajanje 9V alkalna baterija
Memorijski kapacitet 2048 registracija
Povezivanje COM port ili adaptivni kabel USB na COM port
Potrošnja 3-6 meseci rada
Temperatura ambijenta
  • 0 0C – 40 0C (terminal SL-33)
  • -20 0C – 85 0C (kontrolna mesta TP-1)
Montaža unutrašnja (SL-33), spoljašnja (TP-1)
Dimenzije terminala SL-33 140mm x 65mm x 30mm
Dimenzije pločice TP-1 60mm x 50mm

Dokumentacija