SL-83 – dvokanalni kontroler za ERV i KP

Dvokanalni kontroler za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa na bazi Dallas iButton™, RF kartica i magnetnih kartica.

Osobine

 • alfanumerički LCD 24×2 sa pozadinskim osvetljenjem
 • 2 konfigurabilna čitačka ulaza (iButton, RF, PIN tastature i dr.)
 • 2 beznaponska senzorska ulaza
 • 2 beznaponska egress ulaza
 • 2 konfigurabilna relejna izlaza (12V ili beznaponski, oba polariteta)
 • izlazi su galvanski odvojeni od kontrolera u sve 4 konfiguracije
 • konfigurabilno trajanje uključenosti sva 4 releja
 • funkcija evidencije radnog vremena (bafer od 8192 registracije)
 • funkcija kontrole pristupa (ID tabela od 4096 osoba)
 • konfigurabilnost kao PLC (svi događaji utiču na sve izlaze)
 • generisanje slučajnih događaja na svim ulazima sa promenljivom verovatnoćom (npr. pretres pri izlazu, alko-test pri ulazu)
 • 8 vremenskih događaja za generisanje signala (kraj smene, pauza, …)
 • alarmi za nasilan ulazak (vrata otvorena a rele nije aktivan)
 • alarmi za predugo otvorena vrata (vreme otvorenosti podesivo)
 • AUX konektor za priključivanje još do 8 uređaja (čitači, terminali, …)
 • PC komunikacija preko aktivne 4-žilne strujne petlje (do 1000m)
 • RJ-45 konektor za direktno priključenje na Ethernet – TCP/IP
 • 12V/7Ah akumulator za do 24h autonomnog rada
 • punjač akumulatora sa maks. 2,5A
 • zaštita akumulatora od dubokog pražnjenja
 • alarmi izlaz za nestanak spoljasnjeg napajanja
 • većina konektora u obliku RJ-11 i odvojivih luster klemi (5mm)

Izgled

SL-83 (2) SL-83 (1)

Povezani proizvodi

Tehnički detalji

Napajanje 220VAC sa zaštitnim uzemljenjem
Akumulator zaliveni olovni 12VDC/7Ah
Autonomija bez spoljnog napajanja od 3 do 24 sata (zavisi od broja priključenih čitača i terminala)
Potrošnja max. 40W
Backup podataka min. 30 dana
Memorijski kapacitet 8191 registracija
Komunikacija
 • Strujna petlja 9600 Bd
 • ETHERNET priključak
Temperatura ambijenta 0 0C – 40 0C
Montaža Unutrašnja
Dimenzije kutije

Potrebno

 • PC sa Windows operativnim sistemom i slobodnim serijskim portom ili vezom sa računarskom mrežom (LAN);
 • jedan ili više kontrolera SL-83;
 • TK čitači za magnetne kartice, iButton ili RF kartice;
 • magnetne kartice, RF kartice, RF tag-ovi ili touch memorije DS1990A sa plastičnim držačima;
 • PC program za konfiguraciju kontrolera CommService;
 • PC program KatzeReports7 za kreiranje i ažuriranje ID tabela (vlasnika ID medija i njihovih prava pristupa) kao i prebacivanje tih tabela u kontroler;
 • PC program CommService  za download sakupljenih registracija iz kontrolera u PC;
 • PC program KatzeReports za obradu registracionih podataka i generisanje izveštaja.

Dokumentacija