SL-866 – AUX terminal sa dva iButton čitača i satom

SL-866 je terminal za evidenciju radnog vremena za priključivanje na AUX lanac. Poseduje dve čašice za čitanje iButton-a (Ulaz i Izlaz) i LCD displej za prikaz trenutnog vremena. Uspešno očitani iButton se signalizira LED lampicama.

Osobine

  • Nazidna, unutrašnja montaža
  • Dve čitačke čaše za iButton-e sa pripadajućim LED-ovkama za signalitaciju dobrog čitanja
  • LCD sa pozadinskim osvetljenjem za prikaz trenutnog vremena prema satu AUX master-a
  • DIP prekidač za izbor AUX adrese i kodova događaja za oba čitača
  • Izgled    Povezani proizvodi

    Dokumentacija