SL-871 – terminal za ERV sa izborom aktivnosti

SL-871 (11) ID terminal sa izborom aktivnosti (Ulaz, Izlaz, Službeno, Pauza… ). Mogućnost definisanja do 11 aktivnosti.

Verzija sa čitačem iButton-a ili RF tagova.

Za spoljašnju montažu.

Osobine

SL-871 je terminal sa LCD alfanumeričkim displejem (2 reda po 20 karaktera) i tasterima za izbor aktivnosti. Gornji red displeja služi za prikaz trenutnog datuma i vremena sa nadređenog kontrolera SL-83/84/88, a donji za oznaku trenutno izabrane aktivnosti (ulaz, izlaz, pauza, službeno itd.). Identifikacijom (iButton-om ili RF karticom/tag-om) se prenosi šifra ID medija i izabrane aktivnosti na nadređeni kontroler, gde se pravi registracija. Moguće je definisati 11 različitih aktivnosti i dodeliti im skraćenice od 6 karaktera. Prikaz aktivnosti je na sredini donjeg reda, a levo i desno od nje su prethodna i naredna aktivnosti. Ispod displeja se nalazi 6 tastera za izbor najčešće korišćenih aktivnosti a ispod njih tasteri za pomeranje levo-desno po nizu definisanih aktivnosti, . Moguće je spojiti do 4 terminala SL-871 na jedan SL-83/84 ili do 8 na jedan SL-88 kontroler. Koriste se kapacitivni tasteri, bez pokretnih delova.

Kutija je izrađena od plastike.

Izgled

SL-871 (11) SL-871 (8) SL-871 (1)

Povezani proizvodi

Tehnički detalji

Napajanje Iz kontrolera (SL-83/84/88)
Udaljenost od kontrolera do 50 metara
Povezivanje 4-žilni kabl
Autonomija bez spoljnog napajanja Od 3 do 12 sati (zavisi od broja priključenih čitača i terminala)
Potrošnja
  • 0,8W (verzija sa iButton-ima  SL-871TM)
  • 2W (verzija sa RF karticama  SL-871RF)
Memorijski kapacitet 8000 registracija (u kontroleru)
Komunikacija (sa kontrolerima SL-83, SL-84, SL-88) AUX protokol (sličan I2C protokolu)
Temperatura ambijenta -20 0C – 40 0C
Montaža Spoljašnja (IP65)
Dimenzije kutije 240mm x 160mm x 60mm

Potrebno

  • jedan ili više kontrolera SL-83 SL-84 ili SL-88;

Dokumentacija