23 Oct

Kontrola obilaska stražara

Sistem za kontrolu tj. proveru obilaska stražara podrazumeva da se traži dokaz da je dati stražar bio na datom mestu u dato vreme. Rešenje sadrži…