23 Oct

Kontrola obilaska stražara

Sistem za kontrolu tj. proveru obilaska stražara podrazumeva da se traži dokaz da je dati stražar bio na datom mestu u dato vreme. Rešenje sadrži…
25 Aug

SL-284 – čitač iButton-a za USB

USB iButton čitač Čita 8-bajtni ROM iButton-a i šalje ga PC-u preko USB priključka Comm28x program prosleđuje podatke tastaturnom baferu trenutno aktivnog programa…
15 Aug

SL-73 – baterijski terminal za ERV

Baterijski, prenosni terminal za evidenciju radnog vremena ili bilo koje dve aktivnosti. Na bazi iButton (touch memorija). Nikakvo kabliranje nije potrebno. Idealan za privremene lokacije:…