09 Oct

ERV i KP sa rotacionim branikom

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa sa rotacionim branikom ima sledeće karakteristike: Rotacioni branik može biti jednosmeran ili dvosmeran – u ovom primeru pretpostavljamo dvosmerni…