21 Jun

RF tag

RF tag RF Tag je dimenzija: 30mm RF tag se očitava približavanjem taga na 10-tak cm od RF modula (npr.SL-847) sadrži samo broj.…