Proizvodimo hardver i softver za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa, PC čitače i druge proizvode vezane za automatsku identifikaciju.

Kontroleri SL-83,SL-84 za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa su među najkonfigurabilnijima na tržištu

Terminali radnog vremena SL-87 sa kapacitivnim tasterima su veoma fleksibilni i trajni jer nemaju pokretnih delova

Softver KatzeReports7 za računanje radnog vremena je rezultat više od 20 godina razvoja