Proizvodi

Uređaji

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Čitači za kontrolere (TK interfejs)

AUX: dodatni uređaji (za SL-83/SL-84/SL-88)

Džingl-sistemi za fabričke hale / Tajmeri

Kontrola stražarske službe

Mehanički i elektromehanički dodaci za kontrolere

ID čitači za PC (PS2/USB)

RS-232 konvertori

ID mediji

Programi

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Kontrola stražarske službe

Podešavanje uređaja

Dodaci za video nadzor

USB čitači