Proizvodi

Uređaji (10/30)

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Čitači za jednu aktivnost

AUX: dodatni uređaji (za SL-83/SL-84/SL-88)

Evidencija tehnoloških procesa

  Džingl-sistem za fabričke hale

  Kontrola stražarske službe

  Mehanički i elektromehanički dodaci za kontrolere

  ID čitači za PC (PS2/USB)

  RS-232 konvertori

   ID mediji

   Programi (5/10)

   Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

   Evidencija tehnološkog procesa

   Kontrola stražarske službe

   Podešavanje uređaja

   Dodaci za video nadzor