Proizvodi

Uređaji

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Čitači za jednu aktivnost

AUX: dodatni uređaji (za SL-83/SL-84/SL-88)

Evidencija tehnoloških procesa

  Džingl-sistem za fabričke hale

  Kontrola stražarske službe

  Mehanički i elektromehanički dodaci za kontrolere

  ID čitači za PC (PS2/USB)

  RS-232 konvertori

  ID mediji

  Programi

  Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

  Evidencija tehnološkog procesa

  Kontrola stražarske službe

  Podešavanje uređaja

  Dodaci za video nadzor

  USB čitači