CommService – komunikacija, konfiguracija, snimanje slika registracija

CommService je program koji služi za komunikaciju sa većinom od CardWare uređaja za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa;

 • SL-83 – dvokanalni kontroler za ERV i KP
 • SL-84 – četvorokanalni kontroler za ERV i KP
 • SL-87 – terminal za ERV sa eternet priključkom
 • SL-88 – kontroler za ERV sa dva AUX kanala

Uređaji mogu biti povezani preko strujne petlje (na COM port ili preko USB konvertora) ili preko TCP/IP.

CommConsole je program kojim se podešava i nadgleda CommService i predstavlja njegov korisnički interfejs.

Osobine

 • komunicira sa svim uređajima u sistemu, čak i onima na drugim lokacijama koji su povezani u WAN, prima registracije i upisuje ih u bazu podataka i log fajl
 • upisuje tačno vreme i datum u uređaje na komandu administratora i/ili automatski u zadatim intervalima
 • periodični i/ili na komandu očitava status uređaja i tako prikazuje informaciju o stanju komunikacione veze sa uređajem, popunjenosti bafera i vremenu i datumu prema satu uređaja
 • na komandu pokreće odgovarajući modul za konfiguraciju uređaja
 • snima sliku sa kamere pridružene datom čitaču u trenutku registracije na tom čitači ili terminalu
 • podržava sledeće OS:  WinXP SP3, Win7, Win8 i Win10
 • može se pokrenuti kao servis (što znači da se pokreće automatski bez obzira koji je korisnik ulogovan) ili kao program

Izgled

CommConsole – status jednog od povezanih uređaja

 • Levi deo prikazuje registracije koje stižu sa povezanih uređaja
 • Kolona Kod prikazuje šifru aktivnosti: Ulaz, Izlaz itd.
 • Kolona ID prikazuje šifru povezanog uređaja s kojeg je stigla registracija
 • Povezani uređaji su prikazani u gornjem desnom prozoru a crveno su obeleženi uređaji koji određeno vreme nisu poslali nijednu registraciju, što može značiti neki problem sa uređajem ili komunikacijom

CommConsole – konfiguracija SL-87 (aktivnosti)

CommConsole – konfiguracija SL-84 (registracioni događaj TK1)

CommConsole – administracija servisa (povezani uređaji)

Povezani proizvodi

Dokumentacija