SL-621 dvostruki relejni modul za upotrebu SL-62 kao tajmera

Relejni modul SL-621 omogućava upotrebu džingl kontrolera SL-62 kao opšteg tajmera. SL-621 ima dva releja sa po dva nezavisna beznaponska izlaza. Umesto izbora i sviranja džinglova, 4 izlazna događaja SL-62 kontrolera se koriste za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ova dva releja. Releji ostaju u nameštenom stanju sve do sledećeg događaja koji utiče na taj relej. Uz pomoć zidnog modula SL-622 je moguće videti stanje releja i ručno uključiti/isključiti oba releja,

Osobine

  • Ulazi: 12VDC/2A max, 3-žilni ulaz za izbor događaja sa SL-62
  • Izlaz: dva releja sa po nezavisna beznaponska izlaza (mirni,zajednički,radni)
  • Izlaz: dva 12VDC/0,9A strujno ograničena izlaza za upotrebu sa beznaponskim izlazima – po potrebi
  • 8-polna klema za vezu sa SL-622 ručnim kontrolnim modulom

Izgled


Povezani proizvodi

Dokumentacija