Jingle1 – džingl uređaj za signalizaciju u fabričkim halama

Jingle 1 (1)
Jingle1 Uređaj za akustičku signalizaciju događaja u fabričkim halama. Muzičkim (džingl) tonom se prisutni obaveštavaju o kraju/početku smene,  pauze itd.

Muzički signal se generiše u samom uređaju pa je za funkcionisanje dovoljno dovesti 12VDC.

Može se priključiti direktno na SL-83/SL-84 ili preko napojnog modula (Jingle-PS) u slučaju većih i razgranatijih džingl sistema.


Osobine

 

  • Podesan za signalizaciju smena, početka i kraja pauza i radnog vremena u fabrikama i velikim prostorijama
  • Potreba je samo jedan jeftini dvožilni energetski kabl za prenos niskog napona
  • Fleksibilna noseća ploča omogućava montažu paralelno ili normalno na pravac horne (zida)
  • Dve horne se mogu montiratu na noseću ploču za konfiguraciju od 90 stepeni ili napred-nazad
  • Jedna horna može pokriti oko 20x30m umereno glasne proizvodne hale
  • Mreža Jingle1 uređaja može pokriti veliki i razuđeni pogon upotrebom Jingle1_PS dodatka za napajanje/grananje
  • Može se upravljati direktno sa relejnih izlaza SL-83/SL-84 bez dodtnog HW/SW

Izgled


Jingle 1 (4)

Povezani proizvodi

Dokumentacija