Evidencija radnog vremena sa generisanjem jednog slučajnog događaja (pretres, alko test)

Kontroleri SL-83 i SL-84 imaju mogućnost generisanja slučajnih događaja na osnovu registracija zaposlenih. Ti slučajni događaji mogu aktivirati jedan od raspoloživih relejnih izlaza radi uključivanja neke svetlosno-zvučne signalizacije.
Slučajni događaji se mogu koristiti za pretres, alko-test ili neke druge provere.
U vezi slučajnih događaja je bitno napomenuti sledeće:

  • Svaki čitački ulaz (TK) može prouzrokovati slučajni događaj. Npr. ako želimo pretres, možemo uključiti samo izlazne registracije u slučajni događaj jer nas interesuje krađa a ako želimo sprovesti alko-test, uključićemo samo ulazne registracije
  • Slučajnom događaju se može konfigurisati verovatnoća od 0% do 100% u koracima od oko 0,5%
  • Za signalizaciju slučajnog događaja isporučujemo modul sa svetlosno-zvučnom indikacijom, koja se direktno priključuje na jedan od relejnih izlaza
  • Ako imamo jedan relejni izlaz tj. signal za slučajni događaj, ne bi trebalo da imamo dva moguća izvora slučajnih događaja tj. u ovom primeru ulazni i izlazni čitač ne bi trebalo da oba mogu generisati slučajni dpgađaj. Ako se na oba čitača istovremeno registruje po jedna osoba, portir neće znati koga da pretrese, ili još gore, moći će da bira po svom nahođenju

SL-83 evidencija radnog vremena sa siganlizacijom slučajnih događaja

Sledeća konfiguracija pokazuje slučaj kada se želi slučajni događaj i za ulaznu registraciju (RL1, alko-test) i za izlaznu registraciju (RL2, pretres). Dva slučajna događaja čak mogu imati različite verovatnoće.

Slučajni događaji za oba smera