Rešenja ERV kancelarijski uslovi

Kao prvo da definišemo šta podrazumevamo pod kancelarijskim uslovima:

  • Oprema je unutra, u temperaturnom opsegu 10 – 40 C
  • Registracije zaposlenih su raznovrsnije i ne svode se samo na ulaz/izlaz
  • Registracije se ne dešavaju samo u špicevima, nego i van njih

Evidencija radnog vremena u kancelarijskim uslovima se može može izvesti na više načina:

SL-87

Ukoliko postoji mreža na svim mestima gde je potrebno postaviti terminale, i ukupan broj terminala na jednoj lokaciji (d=150m) je manji od oko četiri, pogodno je izabrati terminale SL-87.
Terminali SL-87 su raspoloživi u izvedbi sa čitačima za iButtone i za RF kartice. Direktno se povezuju na LAN i napajaju se istim kablom (UTP/STP). U tu svrhu su raspoloživa dva napajanja, SL-876 (za do 2 terminala SL-87) i SL-877 (za do 4 terminala SL-87)

Šema povezivanja terminala SL-87

Moguća je upotreba SL-87 terminala i bez napajanja SL-876/877. U tom slučaju se SL-87 vezuje direktno na svič a napajanje je iz nekog izvora 12-40VDC na klemu (ne preko UTP/STP kabla). U tom slučaju, naravno, nema akumulatorskog rada u slučaju nestanka 220V.

SL-88 i razni AUX čitači i terminali
Kontroler SL-88 ima dva AUX kanala i nema relejne izlaze. Pogodan je za sisteme gde nije potrebna kontrola pristupa, aktiviranje džinglova za zvučnu indikaicju pauza, smena itd, kao ni slučajnih događaja za pretrese i alko-testove.
(AUX kanal je način povezivanja više terminala/čitača na kontroler u lanac, a istim kablom (UTP/STP) se prenose i podaci i napajanje. AUX terminali i čitači ne baferuju podatke i nemaju svoj interni sat, nego očitane podatke odmah šalju na kontroler.)
S druge strane, dva AUX kanala dozvoljavaju veoma razgranatu mrežu AUX čitača i terminala sa ukupnom dužinom kablova do 120m.

Obzirom da se na jedan SL-88 može prikačit do 8 terminala SL-870 ili do 16 čitača (TK-2, SL-8471 npr.) preko adaptera SL-862, ispada da je za razgranate sisteme sa većim brojem čitača/terminala ovo najpovoljnije rešenje.

Šema povezivanja SL-88