ERV i KP sa rotacionim branikom

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa sa rotacionim branikom ima sledeće karakteristike:

  • Rotacioni branik može biti jednosmeran ili dvosmeran – u ovom primeru pretpostavljamo dvosmerni branik
  • Ulazni čitač generiše ulaznu registraciju za ERV i, preko releja RL1, daje signal rotacionom braniku da oslobodi okretanje branika u ulaznom smeru
  • Izlazni čitač generiše izlaznu registraciju za ERV i, preko releja RL2, daje signal rotacionom braniku da oslobodi okretanje branika u izlaznom smeru
  • Senzorski ulaz S1 se povezuje na mikroprekidač ili magnetni senzor rotacionog branika, koji javlja da je branik pomeren toliko se može isključiti dozvola okretanja jer će i tada zaposleni moći da okrene branik za punih 120 stepeni. Ovaj senzorski ulaz se koristi za isključivanje i RL1 i RL2 da se ne bi desilo da se jednom registracijom (i aktiviranjem relejnih izlaza) rotacioni branik okrenuo više puta i time eventualno ušlo više osoba nego što se registrovalo
  • Nema više slobodnih relejnih izlaza za džingl ili generator slučajnih događaja za pretres ili alko-test, pa je neophodno koristiti SL-84 sa četiri relejna izlaza, ako je nešto od toga neophodno
  • U slučaju jednosmernog rotacionog branika – u izlaznu stranu se branik slobodno okreće, nije potreban relejni izlaz RL2, pa je slobodan za džingl ili pretres

SL-83 kontrola pristupa sa rotacionim branikom

  • Opciono je prikazana upotreba AUX porta za terminal sa izborom aktivnosti (najčešće za razne vrste izlaza kao službeni, terenski rad, pauza itd.) kao i veliki satni displej.
  • Prikazani su čitači za iButton, ali koncept je potpuno isti sa RF čitačima
  • Upotrebom SL-84, možemo kontrolisati 2 dvosmerna rotaciona branika ili 4 jednosmerna