Rešenja: evidencija radnog vremena za privremene lokacije

Privremene lokacije za merenje radnog vremena su takve gde ne postoji priključak za 220V ni računarska mreža. To su situacije kao:

  • Građevinski radovi na isturenim lokacijama
  • Poljoprivredni radovi
  • Sezonski radovi

Rešenje specifično za te namene je SL-73, uređaj baziran na iButton tehnologiji. Za ove namene je iButton, kao identifikacioni medijum, mnogo bolji od alternativa, jer je potrošnja energije za čitače iButtona drastično manja od, npr. RF kartica, pa je moguća realizacija baterijskog čitača za evidenciju radnog vremena.

SL-73

SL-73 sa ramom za montažu

iButton