Rešenja – ERV i kontrola pristupa sa ulaznim vratima i zaštićenim prostorijama

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa sa ulaznim vratima i zaštićenim prostorijama je zapravo proširena varijanta od Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa sa ulaznim vratima, tako da ćemo ovde samo navesti odlike koje se razlikuju od tog primera. Ova situacija se može rešiti na više načina.

Ako npr. imamo potrebe za više vrsta izlaznih registracija, a dužine kablova dozvoljavaju:

 • Izlazni čitač TK-2 stavljamo na ulaz zaštićene prostorije
 • Terminal SL-870 montiramo na zgodno mesto da se preko njega vrše izlazne registracije
 • Relejni izlaz RL2 koristimo za aktiviranje elektromagnetne brave za pristup zaštićenoj prostoriji
 • Senzorki ulaz S2 koristimo za rid (magnetni) senzor zatvorenosti vrata. Zgodno je da se pomoću ovog signala odmah isključi signal na RL2 čim se vrata otvore radi uštede energije u slučaju akumulatorskog rada
 • Senzorski ulaz S1 se na isti način može iskoristiti za prekidanje signala na RL1 čim se vrata otvore

SL-83 kontrola pristupa – ulazna vrata i zaštićena prostorija

Ukoliko terminal SL-870 nije pogodan za izlazne registracije, jer nema potrebe za drugim registracijama sem običnog IZLAZ-a, moguće je upotrebiti SL-862 AUX/TK adapter, kojim se TK čitač kao TK-2 može priključiti na AUX port. Taj čitač može prouzrokovati aktivaciju npr. relejnog izlaza RL2 radi otvaranja vrata zaštićene prostorije.

 • Ova konfiguracija ima tu prednost da čitač za otvaranje zaštićene prostorije može biti udaljeniji od 20m od kontrolera jer AUX kabl može biti do 60m dugačak
 • Jedan TK kanal AUX-TK adaptera je ostao neiskorišćen, pa bismo tu mogli koristiti još jedan čitač, s tim da taj čitač može poslužiti samo za ERV jer relejnih izlaza ima samo dva

SL-83 sa modulom SL-862: kontrola pristupa na ulazna vrata i u zaštićenu prostoriju

Sledeća konfiguracija koristi četvorokanalni kontroler SL-84.

 • Čitački ulaz TK1 se koristi za ulaznu registraciju za ERV i za aktiviranje relejnog izlaza RL1 koji oslobađa elektromagnetni prihvatnik ulaznih vrata
 • Čitač TK2 služi za izlazne registracije ERV
 • Čitač TK3 služi za pristup prvoj zaštićenoj prostoriji i upravlja relejnim izlazom RL3
 • Čitač TK4 služi za pristup drugoj zaštićenoj prostoriji i upravlja relejnim izlazom RL4
 • Relejni izlaz TK2 ostaje neiskorišćen za otvaranje vrata pa se može iskoristiti za džingl ili slučajni događaj za pretres (ima smisla samo ako postoji portir/čuvar)
 • Senzorski ulazi S1, S3 i S4 se mogu koristiti sa senzorima za stanje otvorenosti tih vrata radi isključivanja odgovarajućih releja čim se vrata otvore

SL-84 ERV i KP sa ulaznim vratima i dve zaštićene prostorije