RF kartica

RF-Card RF kartica


Osobine


RF kartica je dimenzija: 54mm x 85mm. RF kartica se očitava približavanjem kartice na 10-tak cm od RF modula (npr.SL-847). RF kartica sadrži samo broj. Ovom broju se u programu pridružuje ime i prezime osobe koja poseduje RF karticu.

Izgled

RF-Card (3) RF-Card (2) RF-Card (1)