SL-267 – čitač RF tagova za tastaturu (PS2)

 SL-267 (2) Čitač RF tagova/kartica za PC tastaturu.

Čita tagove/kartice kompatibilne sa EM41xx, 125kHz, AM


Osobine

Izgled

SL-267 (2)

Dokumentacija