T-1 – čašica za iButton, niklovana bronza

T-1 (2)

  • Čašica za čitanje iButton-a.

Za unutrašnju i  spoljnu montažu.

Osobine

   • Čašica za čitanje iButton-a, izrađena od niklovanog bakra sa dva žičana izvoda. Preko čašice se vrši očitavanje iButton-a (npr. DS1990A). Za čitanje je potreban čitač/kontroler.
   • Maksimalna dužina kabla zavisi od kontrolera. (U slučaju SL-50 i SL-50OEM je 10m.)
   • Prečnik rupe za montažu: T1-1: 10mm, T1-2: 12mm, T1-3: 20mm
   • Dužina navoja: T1-1: 12mm (bez izolacionih pločica) ili 8mm (sa izolacionim pločicama), T1-2: 12mm, T1-3: 14mm

Izgled

T-1 (2)
T-1 (1)

Povezani proizvodi

Čitači

čitači ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

ID mediji

AUX uređaji

Aux uređaji ne mogu da se priključe na ovaj uređaj

Programi

Dokumentacija